Vizitka

Naslov:
OŠ Rovte
Rovte 90a
1373 Rovte

Elektronska pošta šole:   osrovte@osrovte.si
Spletna stran:  www.osrovte.si

Matična številka: 5912792
Davčna številka: 57121133
Račun pri UJP: 01264-6030666394

Ravnateljica: Aleksandra Urbas, telefon: /01/ 750-3025, mobitel: 040 570 801

Pomočnica ravnateljice: Alenka Šemrov, mobitel: 030 427 345

Tajništvo: telefon: /01/ 750-3024

Računovodstvo: Branka Petkovšek, 01/ 750-3024

Poslovna sekretarka: Bojana Leskovec

Zbornica: telefon: /01/ 750-3019

Mobilni telefon zbornica: 030 427 344

Mobilni telefon OPB: 040 206 410

Šolska kuhinja: elektronski naslov, telefon: /01/ 750-3147

Svetovalna služba:
Nataša Kristanc, univ. dipl. psih., telefon: /01/ 320-5763
Teja Žakelj, univ. dipl. spec. ped., telefon: /01/ 320-5764
Urša Novak, univ. dipl. ped., telefon: /01/ 320-5765

Knjižnica: Ana Tušek, telefon: /01/ 320-5762

PODRUŽNIČNA ENOTA VRH SVETIH TREH KRALJEV

Vrh Svetih Treh Kraljev 19, 1373 Rovte
Vodja podružnične enote: Ana Kreč

telefon: 070 -159 – 919

OSTALI ZAPOSLENI:

David Možina
hišnik
Brigita Treven kuharica
Simona Tomazin kuharska pomočnica in čistilka
Silva Trček
čistilka
Almira Jurca čistilka
Marta Grof gospodinja POŠ VRH SVETIH TREH KRALJEV