7. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Matic Karče
Nadomestni razrednik:Ljudmila Treven
Število učencev:20
Dopoldanske govorilne ure:TOR, 9.10 – 9.55