Za starše

Z vami, spoštovani starši, si želimo čim boljšega sodelovanja, zato vas prosimo da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste lahko le tako spremljali otrokov napredek v šoli. Za otroka je gotovo najlažje, če je vzgoja čimbolj enotna, zato je pomembno tesno sodelovanje učiteljev in staršev pri doseganju skupnega in dragocenega cilja, vzgojiti vsestransko in zadovoljno osebnost.

Po dogovoru pa smo vedno dosegljivi, zato vas prosimo, če ste v dvomih, se čimprej obrnite na nas in problem bomo skupaj rešili. Vse pisne izdelke vam bodo otroci prinesli pokazat domov, preglejte in podpišite jih, nato pa naj jih otroci vrnejo učiteljem. Datumi pisnega ocenjevanja znanja bodo določeni že na začetku šolskega leta, zato bodite pozorni nanje, saj boste le tako svojega otroka pravočasno opozorili na učenje. Učitelji spoštujemo določila pravilnikov, zato isto pričakujemo tudi z vaše strani.

Stiki z učitelji

Starši se lahko individualno pogovorijo z vsakim učiteljem na rednih mesečnih govorilnih urah. Učitelji so enkrat tedensko dostopni tudi na dopoldanski govorilni uri ali osebno ali po telefonu. Vedno pa lahko z učitelji komunicirate tudi preko elektronske pošte. Podatki o elektronskih naslovih in dopoldanskih govorilnih urah učiteljev najdete v meniju Šola.

Plačevanje položnic

–    Starše vabimo, da si za plačilo šolskih položnic  odprejo TRAJNE NALOGE. To storijo tako, da se OSEBNO oglasijo v računovodstvu šole. Otrok vsak mesec dobi račun in na njem obvestilo, da bo račun poravnan s trajnim nalogom.

–    V kolikor imajo na šoli dva ali več otrok, jih prosimo, da si uredijo t. i. »združeno položnico«. Vsak od otrok prejme svoj račun, najmlajši pa ima spodaj tudi položnico, ki združuje zneske vseh otrok. Tako plačajo samo eno položnico in eno provizijo.  V kolikor želijo združeno položnico,  pokličejo po telefonu  ali  pa se osebno oglasijo v tajništvu šole.

–    Kosilo ni obvezen obrok. Starši, ki ne plačajo položnice več kot dva meseca in o svoji stiski pri plačilu ne obvestijo svetovalne službe na šoli, obveščamo, da bodo učenci lahko odjavljeni od kosila.