2. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Petra Jenko Lukan
Nadomestni razrednik:Alenka Šemrov
Število učencev:22
Dopoldanske govorilne ure:ČET, 9.10 – 9.55