Prijava in odjava

Sestavine za pripravo obrokov se na naši šoli naročajo vnaprej, zato je morebitno odsotnost ali prijavo otroka na malico in/ali kosilo potrebno sporočiti vnaprej.

ODJAVA OD OBROKOV

Če otrok manjka cel dan zaradi bolezni (prvi dan bolezni), staršem ni potrebno posebej odjavljati otroka od malice ali kosila, saj zjutraj naredimo popis manjkajočih učencev in jih tako avtomatično odjavimo od obrokov. Če veste, da otroka zaradi bolezni več dni ne bo v šolo, pa ga morate odjaviti od obrokov. (glej spodaj)

V primeru, da otroka ni v šolo zaradi koriščenja dopusta, zdravniških pregledov in nepričakovanega predčasnega odhoda domov, pa ste starši dolžni odjaviti otroka od malice in kosila, saj vam bomo v nasprotnem primeru obroka zaračunali.

Starši odjavo od obrokov sporočite vsaj en dan prej, in sicer na naslednje načine:

  1. Osebno v kuhinji šole.
  2. Po elektronski pošti: kuhinja.osljrov@guest.arnes.si
  3. Na telefonsko številko: 01/ 750-3147
  4. Otrokom od 1.–4. razreda napišite odjavo v beležko, ki jo naj zjutraj pokaže vodji kuhinje, ga. Brigiti Treven.
  5. Otroci od 5.–9. razreda pa se lahko sami odjavijo pri vodji kuhinje en dan prej oziroma najkasneje do 8.30 istega dne. Kasnejših odjav od kosila ne bomo mogli upoštevati.

Staršem otrok, ki imajo subvencionirano prehrano, bo šola obroke zaračunala v primeru odsotnosti otroka, če jih ne bodo pravočasno odjavili.

Pozor! 

Odjava obrokov ni naloga razrednikov ampak dolžnost staršev.

 PRIJAVA NA KOSILO

Prijavo otroka na redno kosilo starši opravijo preko posebnega obrazca, ki ga junija šola pošlje domov preko otroka. Izpolnjene obrazce je potrebno vrniti v dogovorjenem roku oziroma najkasneje do 31. avgusta.

Prijava na izredno kosilo (npr. ko ima otrok še dodatne dejavnosti v popoldanskem času) pa poteka na enak način kot zgoraj opisana odjava.

Prosimo, da se strogo držite ur in omenjenih načinov odjave/prijave ter se s tem izognete nepotrebnemu plačilu oz. slabi volji.

Kaja Erčulj Rogel, vodja šolske prehrane