4. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Ermina Šimenc
Nadomestni razrednik:Bojana Škrlj
Število učencev:25
Dopoldanske govorilne ure:SRE, 10.15 – 11.00