8. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Urška Košak
Nadomestni razrednik:Mojca Klemen
Število učencev:25
Dopoldanske govorilne ure:PON, 10.15 – 11.00