Karierna orientacija

Rokovnik karierne orientacije za vpis v srednjo šolo za 23-24

KORISTNE POVEZAVE

NOVI ZAKON O ŠTIPENDIRANJU

Z novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip), ki je pričel veljati s 1. 1. 2014, prihaja med drugim tudi do velike spremembe pri pogojih za pridobitev Zoisove štipendije. Poleg splošnih pogojev, ki jih vaši devetošolci izpolnjujejo, bo po novem prvi in glavni kriterij izjemni dosežek (več o tem v nadaljevanju). Šele če je ta dosežen, se upošteva tudi povprečje vseh številčnih ocen v 9. razredu (vključno z izbirnimi predmeti), ki mora znašati vsaj 4,7. Nadarjenost učenca ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.

Izjemni dosežki, kot jih opredeljuje Zakon, so:

  • najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih sofinanciranih iz javnih sredstev,
  • prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih sofinanciranih iz javnih sredstev,
  • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
  • udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
  • nagrajeno znanstveno-raziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
  • objava znanstveno-raziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
  • umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,
  • najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Še en razlog več, da naj se učenci še naprej in še bolj zavzeto pripravljajo na različna tekmovanja in se tam resnično potrudijo po svojih najboljših močeh.