9. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Amalija Lazar Bevc
Nadomestni razrednik:Nastja Jurca
Število učencev:14
Dopoldanske govorilne ure:ČET, 10.15 – 11.00