Zanimive povezave

Na tem mestu najdete povezave na spletna mesta, povezana s knjigami, branjem, pripovedovanjem, književnostjo, knjižnicami. Spletno stran odprete s klikom na ikono.

Spletni portal slovenskih splošnih knjižnic, kjer lahko poiščete ideje za branje.

Zavihek na spletni strani Društva bralna značka s priporočili za kakovostno branje otroških in mladinskih knjig in kratkimi povzetki vsebine.

Slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, ki omogoča izposojo ali nakup e-knjig. Knjige si lahko zelo hitro s pomočjo videonavodil naložite na računalnik, telefon, tablico ali e-bralnik.

Ena najstarejših slovenskih radijskih oddaj s pravljicami iz slovenske in svetovne književnosti.

Pravljice iz različnih svetovnih izročil v interpretaciji ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Podkast RTV SLO, kjer najdete odlične radijske igre, primerne za otroke od 3. leta do konca 2. triletja osnovne šole pa tudi starejše.

Portal slovenskih avtorskih pravljic z ilustracijami, ki jih prebirajo stanovalci domov za starejše občane in priznani dramski igralci. Pravljice lahko poslušate IN preberete, razporejene pa so po različnih kriterijih, kar omogoča lažje iskanje in prilagajanje potrebam uporabnikov.

Podkast RTV SLO, kjer najdete literarne večere (odlomke in poljudno-strokovno spremno razlago) o delih, ki jih pri pouku slovenščine obravnavajo srednješolci.