Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je namenjen izposoji učbenikov v vseh letih šolanja učenca na OŠ Rovte. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Anka Tušek, upravljanje pa ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Šola nabavi učbenike glede na potrebe pri posameznih predmetih, in sicer za več let. Zato je pomembno, da učenci z učbeniki skrbno ravnajo in jih tako ohranjajo za čim več generaciji.

Skladno z 12. členom Pravilnika učenec mora plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi stanja učbenika:

  • ob koncu prvega leta do nabavne cene učbenika,
  • ob koncu drugega leta uporabe do dveh tretjin nabavne cene učbenika,
  • po tretjem letu uporabe do ene tretjine nabavne cene učbenika.

Navodila za ravnanje z učbeniki

1.  Če učbenik še ni zavit, ga ZAVIJ in PODPIŠI. Nalepke z imenom ne lepi na platnico učbenika, ampak na ovitek.

2.  V učbenik NIČESAR NE PIŠI, NE MEČKAJ IN NE TRGAJ LISTOV.

2.  Preden ob koncu šolskega leta vrneš učbenik v knjižnico, ga OČISTI, ODSTRANI NALEPKO s svojim imenom in OVITEK.

———————————————————————

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2024/2025

OŠ Rovte

POŠ Vrh Svetih Treh Kraljev

———————————————————————————

Pri nakupu upoštevajte zgornje sezname! Ponudniki na spletu pogosto ponujajo izdelke svoje ali druge točno določene blagovne znamke, vendar pa je odločitev o izbiri vaša.

Nakup delovnih zvezkov lahko opravite v knjigarnah in papirnicah po Sloveniji ali na spletu, v naši bližini na primer:

DZS – tudi na spletu

OfficeAndMore – tudi na spletu

Mladinska knjiga – tudi na spletu

Kopija Nova

Printink