5. a razred

OSNOVNI PODATKI O RAZREDU
Razrednik:Metka Bogataj
Nadomestni razrednik:Jošt Cankar
Število učencev:21
Dopoldanske govorilne ure:Po dogovoru