Šola

Šola v Rovtah obstaja od leta 1849, ko je prišel v Rovte prvi duhovnik, ki je poučeval otroke do leta 1880. Redna šola je bila ustanovljena leta 1858. Redni pouk se je začel leta 1879, ko je bilo dograjeno prvo šolsko poslopje v Rovtah (pri Rezki). Prvi učitelj je bil Ferdinand Strel. Štiri razrede so uvedli leta 1927, leta 1937 pa še peti in šesti razred. Pouk je potekal v treh učilnicah. Leta 1918 so šolo zasedli Italijani, ki so uničili učila, knjižnico in ostali inventar. Pouka ni bilo štiri mesece. Po letu 1922 so se razmere izboljšale.

Leta 1941 so šolo spet zasedli Italijani. Šele avgusta so jo zopet izpraznili. Italijani niso upali poslati italijanskega učitelja. Leta 1943 pa so Rovte zasedli Nemci, ki tudi niso imeli svojega učitelja in v šoli so morali le šteti po nemško. Ob koncu vojne je bilo šolsko poslopje popolnoma uničeno, zato so šolo namestili v zasebnih hišah ( Na Petic’ , Pr’ Vidmarju, v Cvetkovi hiši). Leta 1945 je imela šola v Rovtah šest oddelkov in je bila osemrazredna. Vpisani je bilo 211 otrok, učili pa so trije učitelji. Do leta 1960 so učenci od 1. do 8. razreda osnovno šolo obiskovali v Rovtah. Od takrat naprej pa so višje razrede obiskovali v Logatcu. Leta 1972 je bila zgrajena nova šola ob gasilskem domu. Imenovala se je po učitelju Francu Krču, ki je bil učitelj in borec narodnoosvobodilne borbe in je med vojno nekaj časa služboval v Rovtah

sola_rovte

Leta 1995 se je zaradi velikega števila otrok dogradila in odprla osemletna osnovna šola in dobila podružnico Vrh Svetih Treh Kraljev.

pos_vrh

Zdaj se v Rovte vozijo otroci s Petkovca in Praprotnega Brda, v petem razredu pa tudi z Vrha in iz Zavratca. Ob odprtju je bilo v šolo vpisanih 163 otrok , zaposlilo pa se je 20 delavcev. Poleg rednega pouka je bilo organizirano tudi podaljšano bivanje. Sedaj smo tako kot vse OŠ v Sloveniji devetletna OŠ. Imamo mnogo dejavnosti, v katere se vključujejo otroci po svojih interesih. Zjutraj imamo organizirano tudi jutranje varstvo. Tako je za učence lepo poskrbljeno tudi v času, ko ni pouka.