OPB

Obvezno podaljšano bivanje poteka v dveh skupinah:

V OPB 1, za katerega je zadolžena učiteljica Petra Jenko Lukan, Marija Logar, Aleksandra Urbas in Alenka Šemrov, so učenci 1. in 2. razreda.

V OPB 2, za katerega so zadolženi učitelji  Amalija Lazar Bevc, Nataša Kristanc in Gregor Udovč, pa so učenci 3., 4. in 5. razreda.

V kolikor imate za sporočiti kakšno pomembno informacijo v zvezi z odhodom vašega otroka domov iz OPB, lahko pokličete na telefonsko številko 040-206-410 , kjer je do 14.30 dosegljiv dežurni učitelj, kasneje pa učitelj v OPB.